Prijava Za kmeta Predstavitev sistema Skupina Novice Navodila dobavitelj Barcode

NAVODILA

Navodila so razdeljena v naslednje skupine:

Izdelava naročila v imenu naročnika

Izberite Naročilo v imenu naročnika

Vpiše se oznako, izbere se prevoznika, vpiše se datum in uro dobave ter izbere kraj dobave blaga.
Naročnik ima lahko več krejev dobave.

Ko vpišemo glavne podatke o naročilu, se nam odpre katalog, kjer vpišemo količine in serijo (LotNumber)

Izpis dokumenta...

 

Dokumenti

Potrjena količina - predlagana vrednost se prepiše iz kataloga in se lahko
                             razlikuje od naročene vrednosti
Serija (Lot number) - dovoljene so črke in številke
Rok uporabe - predlagana vrednost se prepiše iz kataloga

Urejanje statusa
Datum - predlagana vrednost je enaka kot jo vpiše naročnik, vendra jo lahko tudi spremenite
Ura - predlagana vrednost je enaka kot jo vpiše naročnik, vendra jo lahko tudi spremenite
 
ASN - Najava prevoza
Ko so potrjene količine, datum in ura dobave, lahko izdelamo nalepke