Prijava Za kmeta Predstavitev sistema Skupina Novice Navodila dobavitelj Barcode

LONA

Učinkovito od naročila do logistične nalepke
IZZIVOM VITKE LOGISTIKE BODO S POMOČJO SISTEMA LONA KOS NAROČNIKI, DOBAVITELJI IN PREVOZNIKI. VČERAJ, DANES, JUTRI

Zahteva po povezovanju in usklajenem delovanju med naročnikom, dobaviteljem in logistom je osnovna povezava med udeleženci, ki se v veliko primerih ne upošteva, saj v preteklosti ni bilo mogoče zagotoviti poceni in zanesljivega prenosa podatkov med udeleženci. Sistem LONA (www.lona.si) je prerasel iz prvotne zahteve po enoličnem in pravilnem označevanju blaga v moderen koncept medsebojnega sporočanja in obveščanja udeležencev v procesu 'naročanje-proizvodnja-dostava'. Če v preteklosti nismo mogli in tudi želeli spremljati blaga na njegovih logističnih poteh, je v sedanjih časih dostave blaga v oskrbnih verigah (SCM) ali principih JIT (Just in time) nujno, da vsi ti procesi delujejo sinhrono, v skladu z mednarodnimi standardi, z najnižjimi stroški in predvsem brez napak. Spremembe ob uvedbi sistema LONA bodo največje v relacijah naročnik – dobavitelj in bodo od udeležencev zahtevale doslednost, natančnost in delovanje brez napak.

POMEN TREH
Sistem LONA omogoča aktivno vlogo vseh deležnikov, ki zagotavljajo sinhrono logistiko, saj osnovni koncept temelji na odprtosti proti vsem ob doslednem upoštevanju standardov na področju logistike, komunikacij in informacijske tehnologije. Če je v prvi fazi sistem skrbel predvsem za povezovanje med naročnikom in dobaviteljem, je nato hitro prišlo v ospredje spoznanje, da je osnova sinhrone logistike povezava z logisti (prevozniki), ki morajo stalno dobivati sporočila in informacije za optimalno opravljanje logistike na poti od dobavitelja do naročnika. Sistem LONA povezuje tri odločilne partnerje na področju vitke logistike in omogoča neposredno in enostavno povezovanje med udeleženci, če so le-ti pripravljeni sprejeti sporočilni sistem in delovati v skladu z dogovorjenimi standardi.

POVEZLJIVOST
Rast sistema LONA je v prvi fazi omogočilo povezovanje z informacijskim sistemom SAP, ki ga upravlja IBM Slovenija in tako vzpostavlja standardno povezavo med ERP (Enterprise Resource Planning) naročnikov, dobavitelji in logisti. LONA, ki je povsem odprt sistem, bo tako omogočala povezavo tudi z drugimi ERP, ko bodo le-ti spoznali potrebo po vitkih nabavnih tokovih. Na strani dobavitelja je sistem povezan s standardnim WMS (Warehouse Management System), ki omogoča lokacijsko vodenje, sledenje, optimalno upravljanje in standardno označevanje. Navedeni sistem bodo uporabljali predvsem v srednjih in majhnih podjetjih, ki potrebujejo urejeno logistiko, vendar ne dosegajo zahtev po uvedbi velikega, zahtevnega in dragega informacijskega sistema. Za taka podjetja in obrtnike bo poskrbljeno za enostavno šolanje, uvedbo rešitev in povezovanje z vsemi subjekti, ki imajo zahteve po izvajanju vitke logistike.

PRILOŽNOST ZA RAZVOJ
Področje logistike in izvajanje prevozov je najbolj informacijsko in organizacijsko nerazvito. Problematika enostavno kliče po novih rešitvah, ki bi omogočale sporočanje trenutnih informacij v vozilo in optimizacijo poti in stroškov na transportnem sredstvu. Rešitev on-line upravljanja blaga na transportnem sredstvu (vozila in kontejnerji) bo v prihodnje povezana z borzo transporta in s tem odprt dostop prevoznikom do informacij v širšem okolju. Zasnova LONE, ki je kot rešitev povsem odprta in pripravljena upoštevati različne povezave, standarde in zahteve v logističnem okolju, sledi cilju, da bi lahko vsak trenutek izvedli standardno upravljanje zalog v skladišču in procesov na poti med dobavitelji, logisti in naročniki.

ENOSTAVNO, ZANESLJIVO, VARČNO
Pomembno je, da sistem naročniku sporoči, katero blago je pri dobavitelju pripravljeno, embalirano in odpeljano z njegovega dvorišča. Sporočilo naročniku omogoča pravočasno pripravo, preprost in zanesljiv prevzem in skladiščenje blaga, istočasno pa tudi poslovanje brez papirja. Poslovna in tehnična inovacija na področju upravljanja oskrbnih verig tako omogoča mnogo bolj usklajeno in stroškovno učinkovitejše delovanje vseh udeležencev na poti blaga ter predstavlja možnost hitre uvedbe rešitev za izgradnjo povezljivega, zanesljivega in enostavnega poslovno-logističnega sistema.