Prijava Za kmeta Predstavitev sistema Skupina Novice Navodila dobavitelj Barcode

Ekipa LONA / mojLES

doc. dr. Brigita Gajšek

VODJA PROJEKTA

doc. dr. Brigita Gajšek
Univerza v Mariboru | University of Maribor
Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija
+386 3 428 53 12
brigita.gajsek@um.si fl.um.si

Ciril BOHAK

MENTOR

as. dr. Ciril Bohak
Asistent
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Večna pot 113, 1000 Ljubljana
+386 1 479 8259
ciril.bohak@fri.uni-lj.si

Sem asistent in raziskovalec v Laboratoriju za računalniško grafiko in multimedije. Raziskujem na področju računalniške grafike, uporabniških vmesnikov, uporabe kretenj v računalništvu, večdotični (multi-touch) vmesniki...

DELOVNI MENTOR in KOORDINACIJA PROJEKTA
Stojan GRGIČ, udie
lognet & Prolog d.o.o., Logatec
Tržaška cesta 114, 1370 Logatec
051 350 410
info@lognet.si

Uroš Oštir, udie
Prolog d.o.o., Logatec
Tržaška cesta 114, 1370 Logatec
01 759 02 72
uros@prolog.si
www.prolog.si/si
Adela Cankar
Sekratarka OOZ Vrhnika
Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
01 755 77 40
adela.cankar@ozs.si
www.ooz-vrhnika.si/

Vodja skupine študentov logistične smeri

Katja Plesnik, študentka magistrskega študija Logistike sistemov na Fakulteti za logistiko. Pri projektu »Moj les« sem bila vodja skupine študentov logistične smeri. Organizirala in usmerjala sem delo študentov ter razporejala naloge med njimi. Prav tako pa sem sodelovala pri izdelovanju predstavitvene zgibanke, iskanju alternativnih embalaž za lesno biomaso, testiranju LONE, podajanju predlogov za izboljšavo sistema, predstavila sem načine kako zagotavljati sledljivost in kakovost lesnim izdelkom, itd.. Pri sodelovanju na projektu sem pridobila različna znanja in izkušnje, nadgradila sem svoje analitične in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti delovanja v timu, ter okrepila svoje strateško razmišljanje glede reševanja kompleksnejših logističnih problemov. Za sodelovanje na projektu »Moj les« sem se odločila, ker se usmerjam na področje skladiščenja in embaliranja.

Sem Igor Grofelnik absolvent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Sem prodekan za študentska vprašanja in tutor na Fakulteti za logistiko. Usmerjam se v raziskovanje področij trajnostne logistike in projektnega managementa. Pri projektu LONA sem raziskoval področje GS1 standardizacije, področje zahtev glede kakovosti lesnih goriv in standardov ter skladiščenja sekancev in drv. Prav tako sem sodeloval pri pripravi zloženke LONA.
Dejan Toplak dipl. ing. log.
Pri tem projektu sodelujem kot študent magistrskega študija Fakultete za Logistiko v Celju. Moj doprinos pri razvoju lone je predvsem na področju logistike, s poudarkom na embaliranju in zagotavljanju kakovosti in sledljivosti. Pripravil sem alternativne načine embaliranja v obliki hišice in heksagona, ki služita kot embalaža za shranitev drv. Nekaj predlogov sem tudi podal pri iskanju ustrezne nestandardne palete, katera bi služila za transport drv. Prav tako sem podal pregled nad zagotavljanjem kakovosti in sledljivosti za izdelke iz bio mase. Pripravil sem tudi pregled nad delovanjem GS1 standarda, podrobneje pa sem predstavil identifikacijska ključa GTIN in SSCC. Pri ustvarjanju lone za kmeta sem bil soustvarjalec zgibanke in sicer pri vsebini le te. Tuje mi ni bilo niti spletno okolje, saj sem večkrat testiral uporabnost lone tako iz vidika naročnika kot tudi dobavitelja in pri tem beležil predloge izboljšav, ki so nato bili implementirani v sam sistem.
Sem Klemen Arzenšek in obiskujem 3. letnik programa telekomunikacij na FERI. Na projektu »Moj Les« sodelujem s skupino logistov. V sklopu projekta sem testiral LONO, predlagal izboljšave programa, ter pregledal pravila zagotavljanja kakovosti lesnega goriva.
Tim Rudolf (FRI UL)
Blaž Čar (FRI UL)
Luka Domitrovič (FRI UL)
Ljubomir Ristikj (FERI UM)
Filip Glojnarić (FERI UM)


Kaj je lona Kaj je LONA? Zakaj izbrati LONO? Kdo je sistem razvil? Kaj omogoča? Kaj s tem sistemom pridobim? je preprosta za uporabo? Ali je star računalnik dovolj? Ali mi nudite podporo in za kakšno ceno?
Kaj je LONA
Razvojna skupina
Opis projekta
Prijava v sistem